Page 38 - katalog-320-optimized

Basic HTML Version

Ünal Kablo
/ Unal Cable
Alkan Elektrik
/ Alkan Electrical
Ünal Kablo İstanbul Silivri’de 17.000 m²
kapalı alanı ile Türkiye’nin önde gelen ku-
ruluşları arasında yer almaktadır.Firmamız
elektrik enerjisinin aktarılması, kullanılması
ve daha kolay sunumu amacıyla çözüm-
ler üretmektedir.
Ünal Kablo ürün gamı içerisinde; En-
erji kabloları, Sinyal ve Kontrol Kablo-
ları, Yangına Dayanıklı Kablolar, En-
strümantasyon Kabloları, Gemi
& Yat Kabloları, Data Kabloları,
Haberleşme Kabloları, Koak-
siyel Kablolar, Özel Kablolar,
Fişli Kablolar, Solar Kablolar,
Silikon Kablolar ve İzolesiz
İletkenler yer almaktadır.
Firmamız, üretiminin yüzde
60’ını 5 farklı kıtada 70’den
fazla ülkeye ihraç ederek
global bir rol üstlenmektedir.
Yükselen küresel talep karşısında, gelişen
teknolojiyi takip ederek, müşteri beklentil-
erinin üzerinde çözümler üretmektedir.Ar-
Ge yatırımları ile gelişmekte olan uluslar-
arası kablo pazarının en hızlı büyüyen
üyelerinden biri haline gelmiştir.
Şirketimiz, elektrik ve aydınlatma sektö-
ründeki kuruluş ve faaliyetine 1967 yılında
Rize’de başlamış ve 1973 yılında İSTAN-
BUL’daki şubesini açarak sektördeki yerini
almıştır.
Alkan Kardeşler Elektrik Sanayi ve Ticaret
A.Ş. Ünvanıyla, İstanbul-Okmeydanı-Per-
pa Elektrokent’te 1300m2 Merkez Ofisimiz
Showroom ve depomuz, Karaköy Okçu-
musa Caddesindeki mağazamız ve tüm
lojistik hizmetlerimizi destekleyen İstanbul
Ömerli’deki 86.000m2 arazi içerisinde de-
pomuz ve fabrikamızla
faaliyetlerimizi sürdür-
mekteyiz.
Alkan Grup olarak ay-
dınlatma sektöründe yaşanan değişim ve
gelişmeye paralel, ALKAN markalı İç - Dış
ve Dekoratif Aydınlatma alanındaki pro-
fesyonel çalışmalarımızla,günün ve gele-
ceğin aydinlatma çözümlerini sunmaya,
hız kesmeden devam etmekteyiz.
Fabrikamızda TSE-ISO 9001: 2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001: 2007 kalite
standartlarında üretim yaparak sektörde
ALKAN markamızla aydınlatma üreticileri
arasına katılmış bulunmaktayız.
Şirketimiz, 200’e yakın deneyimli çalışanı
ve 45 aracıyla,ülkemizin dört bir yanına ve
yurt dışına profesyonel hizmet vermekte-
dir. Proje ve satış departmanımız, sizden
gelecek aydınlatma taleplerine çözüm
ortağı olmayı ilke edinmiştir.
Unal Cable, in Istanbul/Silivri with 17.000
m2 closed area, is one of the prominent
instutions in Turkey. Our company pro-
duce solutions for transferring,using and
presenting the energy.
Today, Unal Cable has a broad range of
cable products, which includes Power
Cables, Signal & Control Cables, Fire
Resistance Cables, Instrumenta-
tion Cables, Shipwiring & Ma-
rine Cables, Data Cables,
Telecominication Cables,
Coaxial Cables, Silicon Ca-
bles, Plug Cables, Special
Cables, Solar Cables and
Bare Coppers. Our firm has
a global role by exporting
over 60 percent of its produc-
tion to 5 different continents and
more than 70 countries.
With the emerging global demand for
cable, our use of the latest technology
and ability to deliver value has made us
one of the fastest-growing members of
the downstream cable market. We have
set our sights on contributing to a sustain-
able future which aligns with our goal of
environmental stewardship.
Our company was established and start-
ed its activities on the electrical and
lighting industry in 1967 in Rize and it has
taken place in the sector by opening the
branch in ISTANBUL in 1973.
We, as Alkan Kardeşler Elektrik Sanayi ve
Ticaret A.Ş., are continuing our activities
in 1300 m2 Head office, Showroom and
warehouse in Istanbul-Okmeydanı-Per-
pa Elektrokent and our store in Karaköy,
Okçumusa Avenue and our warehouse
and factory which support all our logistics
services within 86.000
m2 land in Istanbul
Ömerli.
We, as Alkan Group,
are continuing to offer current and future
lighting solutions without pausing through
our professional studies in the field of AL-
KAN branded Interior-Exterior and Deco-
rative Lighting in parallel to change and
development in the lighting industry.
We have become one of the lighting
manufacturers with our brand ALKAN in
the sector by manufacturing products
in TSEISO 9001: 2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001: 2007 quality standards in
our factory.
Our company provides professional service
throughout our country and to the abroad
with approximately 200 experienced staff
and 45 vehicles. Our project and sales de-
partment has adopted being solution part-
ner for your lighting demands as a principle.
İş Ortaklarımız
/ Our Business Partners
high quality solutions...