Page 4 - katalog-320-optimized

Basic HTML Version

Şirket Profili
/ Company Profile
Misyonumuz
/ Our Mission
Vizyonumuz
/ Our Vision
Zeus Elektromekanik olarak misyonumuz,
sürekli müşteri memnuniyetini sağlamak,
müşteri beklentilerinden daha üst sevi-
yede hizmet sunmak,hizmet ve üründe
kalite bilincini en üst seviyede tutmak,
teknolojik gelişmeleri yakından takip
ederek, altyapının ve çalışanlarının bu
gelişime uyumunu sağlamak, ekip ruhunu
sürekli geliştiren dinamik bir yapıyla pro-
fesyonelce çalışmak, güvenli, huzurlu,
demokratik, yasalara saygılı bir işletme
olmaktır.
Ayrıca müşteriye, çalışana, tedarikçiye
daima dürüst davranmak, sosyal sorum-
luluklarının bilincinde olmak, çağdaş bir
toplum için sosyal projelerin içinde yer al-
mak, çevrenin ve doğanın korunabilme-
si için yenilenebilir enerji kaynaklarından
yana olmaktır.
Bu misyonlarımızı yerine getirebilmek
amacıyla sürekli olarak büyümeye ve
gelişmeye devam etmekte, müşterile-
rimizin isteklerine yönelik olarak hareket
etmekte ve tüm bunların sonucu olarak
misyonumuza bir adım daha yaklaşmış
bulunmaktayız.
Şirketimiz, faaliyetlerine başladığı günden
bu yana bölgesel pazarda verdiğimiz
emekle haklı olarak elde ettiğimiz çözüm
markası olma konumumuzu korumayı ve
güçlendirmeyi; önümüzdeki dönemde
Azerbaycan ve Dünya pazarlarında da
hizmet kalitesi, çözüm ortakları,hizmetleri
ve üretimleriyle aranılan bir firma haline
gelip pazar payımızı katlamayı, vizyonu-
muz olarak belirlemiş bulunmakta ve bu
vizyonu gün geçtikçe genişletmekteyiz.
Müşterilerimiz ve çözüm ortaklarımız tara-
fından her zaman saygın, dürüst, güvenilir
bir firma olarak tanınıp, yeniliklere ve dö-
nüşümlere süratle ayak uydurarak, işimizi
sürekli geliştirir, kalite anlayışımızı her za-
man üst seviyelere taşrız
Gücümüz ve hizmetlerimiz, çalışma ekibi-
miz ve takım ruhumuz, doğaya ve insana
olan saygımız ile, kendi sektörümüzde fark
yaratarak, tercih edilen ilk firmalar arasın-
da yer almak hedefiyle çıktığımız bu yol-
da, motivasyonumuzu hiç kaybetmeden
sürekli bir ilerleme kaydetmekteyiz.
As Zeus Electromechanics, our mission is
to maintain customer satisfaction, pro-
vide services more than expected, keep
quality awareness of both product and
service at the top levels, make employ-
ees and sytems suit to the improvements
that bring by the technology, work profes-
sionally with a dynamic thinking and con-
tinuous spirit lifting with our teams and to
be a legal company that respects to the
laws.
Also, to be honest to customers, suppliers
and workers, to be aware of social respon-
sibilities, to be a part of social projects in
order to build a superior society and to
line up with the renewable energy in order
to protect environment and nature.
In order to accommplish these missions,
we continue to grow and improve, and
act for the benefits of our customers
which as a result, this makes us one step
closer to accomplish.
Since the time we have started, with the
work we’ve been doing in domestic mar-
ket, we try to increase our share in both
Azerbaijani and global markets in the fu-
ture by our products and services, also we
try to become one of the most demand-
ed companies with our solution partners,
services and quality of our products.
As we define all of these as our vision, we
improve it day by day.
We move our quality understandings to
the next levels, improve our work, adapt
to transformations and innovations. And
we try to be known as trustworthy, honest,
respected by our customers in all times.
With our power and services, team and
spirit, respect for nature and humankind,
we create difference in our line of work
with our target of being one of the most
demanded companies which make us
to continuously move forward without los-
ing any of our motivation .
high quality solutions...