Page 5 - katalog-320-optimized

Basic HTML Version

“AKFA ELEKTRİK MMC” şirkəti 1994-cü ildə
yaradılmışdır və artıq 20 ildir ki, fəaliyyət
göstərir. Hal-hazırda şirkətimiz 10.000
çeşidlə Hollandiya, Türkiyə, BƏƏ, İtali-
ya, Macarıstan, Almaniya, Çin, Polşa,
Qırğızıstan, Ukrayna kimi ölkələrlə sıx ti-
carət əlaqələri qurur və bu əlaqələr get-
dikcə genişlənməkdədir.
Dünya bazarında öz brendləri ilə tanınmış
PHILIPS, OSRAM, GENERAL ELECTRIC, SIE-
MENS, GEWISS, AKSA GENERATOR, ÜNAL
KABLO, SCHNEIDER ELECTRİC, FERMAX,
COMMAX, DEWALT, BLACK and DECKER,
STANLEY, SOLO, KEMPPI, DR. CHULZE kimi
şirkətlərin malları “AKFA ELEKTRİK MMC”
şirkətinin dəstəyi ilə Azərbaycanda sev-
ilməkdədir. Yuxarıda adı çəkilən şirkətlərin
malları keyfiyyət və sərfəli qiymət baxımın-
dan, müştərilərimizi daim qane etmişdir.
Sizlərində bizim şirkətlə əməkdaşlıq et-
məyindən qürur duyardıq.
“AKFA ELEKTIRK LLC” was established in
1994 and there are more than 20 years.
At the present time our company with
10.000 sorts of products has build close
relations with countries such as Hungary,
Holland, Turkey, UAE, Italy, Germany, Po-
land, China, Ukraine etc. and this relations
developing with each passing day.
Famous worldwide brands as PHILIPS,
OSRAM, GENERAL ELECTRIC, SIEMENS,
GEWISS, AKSA GENERATOR, ÜNAL KABLO,
SCHNEIDER ELECTRİC, FERMAX, COM-
MAX, DEWALT, BLACK and DECKER, STAN-
LEY, SOLO, KEMPPI, DR. CHULZE etc. with
support of “AKFA ELEKTIRK LLC” compa-
ny loved in Azerbaijan. Goods of above
mentioned companies have always sat-
isfied our customers in terms of quality
and affordable prices. We will proud if you
cooperate with our company.
5
Sayfa / Page